Actievoorwaarden

 1. ​Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs, dient de speler een code in te voeren op de website http://paasfestijn.com/
 2. Prijswinnaars ontvangen direct een bericht op de website zelf. Als de prijswinnaar binnen 2 weken na bekendmaking van de prijsuitslag niet heeft gereageerd, dan behoudt de winkel zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen.
 3. ​Mocht de prijswinnaar niet bereikt kunnen worden vanwege een ongeldig e­mailadres en/of naam, dan behoudt de winkel zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen.
 4. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
 5. Indien de actie op een oneerlijke of onwettelijke wijze wordt beïnvloed, behoudt de winkel zich het recht om de prijzen niet uit te keren en deelnemers uit te sluiten van deelname.
 6. ​De actie loopt zolang de coupons worden uitgegeven bij de kassa.
 7. ​De winnaar ziet direct of er een prijs is gewonnen.
 8. ​De winkel houdt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
 9. ​De winkel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk kan ontstaan door een gewonnen prijs.
 10. ​De winkel is als organisator van de actie, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade.
 11. ​De winkel is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software drivers en browser plug­ins en gebruikersinstellingen m.b.t. cookies.
 12. ​Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 14. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd door of met Facebook.
 15. ​Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
Terug naar de actie